Zápis ze zasedání VV OFS Sokolov dne 1. 4. 2008.
1. Kontrola usnesení
Usnesení č. 9/2008 – splněno, z kontroly se vypouští. 3 ks teplákových souprav pro trenéry okresních výběrů mládeže objednány.
Usnesení č.11/2008 – pokuty uhradily pouze 2 oddíly, Slavoj Kynšperk a 1.ZŠ Sokolov. Z kontroly se vypouští.
Usnesení č.14/2008 – splněno, z kontroly se vypouští. Oddíly mají povinnost k nahlášení případných změn oproti RS (adresář klubů, vždy když dojde ke změně).
Usnesení č. 15 a 16/2008 – splněno, z kontroly se vypouští.
Usnesení č. 17/2008 – trvá. Oddíly mají možnost nahlášení žádosti o příspěvek na turnaj žáků a přípravek do 30.4.2008.
Usnesení č. 18/2008 – trvá. V průběhu jarní části sezóny 2008 průběžné kontroly hřišť a vybavení kabin.
Z kontroly usnesení vyplynulo:
Usnesení č.19/2008
a) VV OFS zamítá námitku oddílů TJ Baník Krásno a SKP Sokolov o úhradě pokuty 300 Kč za neúčast na VH a Aktivu OFS.
b) VV OFS rozhodl o úhradě pokuty 300 Kč za neúčast na VH a aktivu OFS Sokolov dne 13. 2. 2008 ze soutěžních záloh. Jedná se o oddíly: Baník Bukovany, Baník Krásno, SK Fotbal Kraslice a SKP Sokolov.
VV OFS ukládá oddílům TJ Staré Sedlo, SK Vřesová, FK Stará Chodovská a Sokol Citice uhradit pokutu 300 Kč. Jelikož tyto oddíly nemají e-mailovou adresu budou vyzváni telefonicky nebo písemně a termín úhrady pokuty se prodlužuje pro výše uvedené oddíly do 20. 4. 2008.
d) VV OFS na podnět STK bude na příštím zasedání řešit pokutu TJ Sokol Šindelová.
2. Různé
Usnesení č. 20/2008
VV OFS dává na vědomí oddílům, že stávající OP přípravek 7+1 zůstává.
VV OFS navrhuje soutěž 4+1 a dle zájmu oddílů bude i tato soutěž od nové sezony ustavena.
Usnesení č.21/2008
VV OFS schválil nového člena do DK pana Josefa Dietla.
Usnesení č.22/2008
VV OFS spolu STK svolává „Aktiv organizačních pracovníků oddílů kopané“ na úterý 13. 5. 2008 od 17.00 hodin do zasedací místnosti OFS Sokolov ( Lehkoatletický stadion 1. patro) .
Program: příprava nového rozpisu pro soutěžní ročník 2008/2009.
Příští zasedání VV OFS se koná dne 6.5.2008 od 16.00 hodin v sekretariátu OFS.