Galerie: Dvojice soch od Evy Kmentové, které zobrazují alegorii Pohostinství.