Galerie: Folková Ohře se konala již posedmnácté, letos opět v tábořišti Dronte v Kynšperku nad Ohří.