1/1

Hotel Město Výmar na snímku z roku 2002.

Hotel Město Výmar na snímku z roku 2002.

Zdroj: Josef Brtek