1/1

Nové nízkoprahové centrum je útočištěm pro lidi bez přístřeší.

Nové nízkoprahové centrum je útočištěm pro lidi bez přístřeší.

Zdroj: M. Hloušek