Galerie: Jedná zastupitelů se konalo shodou okolností právě v budově Alžbětiných lázní.