Galerie: Kladská nastavila během závodu Běhej lesy tentokrát přivětivou, slunečnou tvář.