Galerie: Masopustní průvod se v Milíkově letos uskutečnil posedmnácté.