Galerie: D–DAY přilákal 290 hráčů z Česka, Německa a Polska. V Pískovně sehráli bitvu jako při vylodění v Nor