Významných ocenění se dočkali někteří členové Sboru dobrovolných hasičů v Chodově. Rozhodlo o nich Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní předání s četnými gratulacemi se uskutečnilo v pátek společně s vyhlášením osobností města Chodova.
Nejdříve padla jména při udělování titulu Zasloužilý hasič. Ten náleží Josefu Sosnovcovi a Petru Cerovskému. Vyznamenání jim budou oběma slavnostně předána v listopadu na zámku v Přibyslavi.

Josef Sosnovec je členem Sboru dobrovolných hasičů Chodov již 47 let. Prošel mnoha funkcemi, od vedoucího kolektivu mládeže až po starostu hasičského sboru. V dnešní době vykonává funkci předsedy kontrolní a revizní komise a zároveň je členem výboru SDH Chodov. Za jeho dlouholetou aktivní činnost a přínos rozvoji města mu bylo v roce 2004 uděleno ocenění Listina města Chodova. „V dnešní době je stále platným pomocníkem, například při zajišťování finančních prostředků pro mládežnické kolektivy. Za dlouholetou a kvalitní práci v SDH Chodov byl oceněn řadou vyznamenání orgány SH ČMS,“ uvedl o Sosnovcovi moderátor slavnostního večera Aleš Cibulka.

Celých 47 let pracuje v chodovském sboru také Petr Cerovský. V minulosti působil jako člen okresní komise mládeže a jako člen návrhové a volební komise Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Sokolov. V chodovském hasičském sboru vykonával funkci starosty sboru a do dnešního dne je aktivním členem ve výboru základní organizace.
Ve svém důchodovém věku se stále zúčastňuje veškerých aktivit. Cerovský kromě hasičského titulu dostal v pátek také městské ocenění – Listinu města Chodova.

Poté ceremoniál pokračoval udělováním medailí Za mimořádné zásluhy. První putovala Václavu Roulichovi. Ten ve sboru pracuje rovných padesát let. V dřívějších letech byl členem zásahové jednotky, působil jako předseda okresní komise mládeže a jako člen návrhové a volební komise. Jeho působení ve sboru bylo vždy spojeno s mládeží, jak u SDH Chodov, tak v rámci okresu Sokolov a také Plzeňského a později Karlovarského kraje. Ve svém důchodovém věku se stále aktivně zapojuje do veškerých hasičských aktivit.

Medaili si vysloužil i Herbert Weiss. Ten patří mezi odchovance sboru, v němž pracoval a který úspěšně reprezentoval již v žákovských a dorosteneckých kolektivech. V minulých letech byl členem skupiny preventivních kontrol a dále referentem materiálně technického zabezpečení. V chodovském sboru vykonává již osm let funkci místostarosty, je zástupcem velitele zásahové jednotky a zároveň také velitelem družstva zásahové jednotky.
„Jako člen výboru základní organizace napomáhá řešit problémy a úkoly spojené jak se zajišťováním akceschopnosti sboru, tak i ostatní problémy a úkoly týkající se jeho chodu. Koníček se stal také jeho profesí a dnes pracuje ve funkci velitele Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná,“ řekl o Weissovi Cibulka.

Z medaile se může radovat i starosta Chodova Josef Hora. Ten je členem místních ´dobráků´ již 37 let. „Úředně vedeným členem chodovských hasičů jsem oficiálně od roku 1972, i když jsem byl hasičem již od žákovských let. Někde se totiž takzvaně zaběhla moje původní registrační průkazka, takže se na moje v uvozovkách nečlenství přišlo až dva roky po mém návratu ze základní vojenské služby. Teprve pak jsem byl znovu zaregistrován,“ popsal své začátky mezi hasiči Hora.
Během působení ve sboru byl po boku svého otce aktivním strojmistrem a prošel několika funkcemi. Po dobu pěti let vykonával ve sboru funkci starosty.
„Především jeho zásluhou došlo po roce 1991 k postupnému spojování chodovských závodních požárních jednotek do městského sboru a byly tak vytvořeny předpoklady pro vybudování záchranného systému dlouho před jeho oficiálním zákonným uspořádáním,“ zmínil o Horovi moderátor.

Další ocenění – Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, dostal Ladislav Zapf. Patří mezi odchovance sboru, úspěšně sbor reprezentoval v žákovských a dorosteneckých kolektivech. V minulých letech se věnoval práci s mládežnickým kolektivem dívek.
V dnešní době zastává funkci starosty Sboru dobrovolných hasičů Chodov a zároveň velitele družstva zásahové jednotky. Po roce 1990 se zapojil do veřejného života Chodova, v posledních letech je členem městského zastupitelstva. V současné době pracuje jako vyšetřovatel požárů u Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.
„Jako aktivní občan a hasič se v minulosti zasloužil o přístavbu hasičské zbrojnice. Současně byl členem pracovní skupiny, která spojením městské policie a hasičů vytvořila velmi dobře fungující městský záchranný systém,“ zmínil o Zapfovi Cibulka.
„Čestného uznání si vážím. Beru ho jako výraz ocenění práce,“ reagoval Zapf.