Celkem sedmnáct aktivních členů Sboru dobrovolných hasičů v Bukovanech má v obci a jejím okolí na starosti boj s přírodními živly, které tu a tam ukáží svoji sílu. K požárům ale nevyjíždějí jen ve svém rajónu. Často bývají povoláni i k zásahům v sousedních i vzdálenějších obcích. Překážku tady nepředstavuje ani rozdělení okresů. Když je potřeba podat pomocnou ruku na Chebsku, tak bukovanští hasiči nasednou do svých vozů a prostě jedou.

A co je tak obvykle zaměstnává? Na jaře to prý nejčastěji bývají požáry staré suché trávy. „To třeba vyjíždíme i čtyřikrát za den. Na svědomí to mívají buď neopatrní lidé nebo děti, které si hrají s ohněm,“ poznamenal starosta Sboru dobrovolných hasičů v Bukovanech František Paulus. Ten se své profesi věnuje od roku 1986. „Když šel tenkrát bývalý starosta do důchodu, tak jsem nastoupil na jeho místo. Ve sboru jsem měl kamarády, tak jsem si řekl, proč ne? No, a na hrbu mi to zůstalo až dodnes,“ svěřil se Paulus.

Ze sedmnácti členů má sbor čtyři mládežníky. „Vydrželi u nás jen chlapci, děvčata už tato činnost přestala bavit,“ podotkl starosta. „To je ale málo. Abychom mohli postavit družstvo na závody, tak bychom potřebovali nejméně sedm mladých,“ doplnil Paulus.

Sbor úzce spolupracuje s obecním úřadem a starostou Bukovan. Podílí se na společenských a kulturních akcích pořádaných obcí, jako jsou například stavění a kácení máje, Den dětí či pálení čarodějnic. Dále zajišťují veřejně prospěšné práce - čištění komunikací. „Na hasiče je spoleh. Když je potřeba, tak nám rádi se vším vypomohou,“ chválí si spolupráci místostarosta Bukovan Vojtěch Hanzlík. „Jsme rádi, že je tu máme. Jsou opravdu dobří, a to šedesát procent z nich tvoří chlapi v důchodovém věku,“ podotkl Hanzlík.

V loňském roce se hasičská zbrojnice v Bukovanech dočkala kompletní rekonstrukce střechy. „Letos jsme naopak dostali jiné auto – avii. Nová není, jelikož ta by stála spoustu peněz,“ zmínil Paulus. Dalším vozidlem je tatra. V objektu pak ještě stojí jeden vůz. S tím už ale hasiči nejezdí. Zkrátka dosloužil.

Sbor dobrovolných hasičů funguje v obci od roku 1900, ale podle německých podkladů jsou první zmínky datovány již od roku 1891. V roce 1970 byla zahájena úprava staré budovy požární zbrojnice v dolní části Bukovan. V tomto roce měl sbor 16 aktivních členů.

V listopadu 1980 byla zkolaudována nová budova hasičské zbrojnice na sídlišti. Stavba trvala pouhých 15 měsíců. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. listopadu 1980. Při výstavbě pomáhali nejen hasiči, ale i vojáci a ostatní občané.