O dobrovolnou hasičskou činnost není dnes takový zájem jako dříve. Alespoň to tvrdí kynšperští hasiči. Podle nich je v současné době členství ve sboru spíše jakousi rutinou než aktivitou, která jim přináší radost.

Sbor dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří čítá dvacet členů, z toho dva byli přibráni v minulém roce. U toho ale místní hasiči nechtějí zůstat. Mezi sebou by rádi uvítali nové příslušníky. Jak se ale zmínil velitel jednotky Luděk Matoušek, lidé se poslední dobou k dobrovolné činnosti téměř nehlásí.
Kynšperští hasiči mají dnes k dispozici čtyři služební hasičská auta, a to dvě velká, jedno velitelské osobní auto a další jako dopravní. Jejich nejvíce vybaveným vozem je cisternová automobilová stříkačka o maximálním výkonu 2 500 litrů za jednu minutu. Byla vyrobena v roce 1986 a sbor ji používá od roku 2001, kdy byla na voze provedena generální oprava nástavby a karoserie. Došlo k výměně plechů a novému nástřiku. V roce 2005 se rekonstrukce dočkal i vnitřek nástavby, protože původní stav neodpovídal současným požadavkům.

„Každé auto je specifické něčím jiným. Každá hasičská stanice je také určena na jiné zásahy. My jsme například dobře vybaveni na dopravní nehody, takže jezdíme k haváriím, kde vyprošťujeme lidi z vozidel a podobně,“ uvedl Matoušek.
Kynšperská jednotka má označení JPO II, což znamená, že její členové vykonávají službu jako své hlavní nebo vedlejší zaměstnání a musí vyjet k zásahu do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Oproti požárům, kterých bylo v dřívějších letech mnohem více, jsou dnes častější výjezdy kvůli technickým zásahům. Jednotka provádí požární zásahy, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. „Zrovna v pondělí jsme se sokolovskými hasiči vytahovali z komína mrtvé mládě čápa. Ostatní čápi nechtěli sednout do hnízda, takže jsme museli zasáhnout, “ zmínil Matoušek, který doufá, že se v blízké době najdou další zájemci o dobrovolnou činnost, protože podle něj je každá posila vždy užitečná.

E. Polanská