Lidé jsou nepoučitelní a zanedbávají požární bezpečnost. To tvrdí chodovští hasiči a jedním dechem dodávají, že nebezpečně narůstá počet požárů v bytových domech. Příčiny jsou různé, počínaje nedbalostí při vaření či kouření až po technické závady na elektroinstalaci. Příkladem může být velký požár z roku 2008, kdy v Poděbradově ulici hořely čtyři byty ve výškové desetipatrové budově. Důvodem byla závada na elektroinstalaci. „Hořely byty, které byly nad sebou. Oheň tehdy napáchal velké škody. Mohu říci, že to byl nejnebezpečnější požár za moji kariéru,“ zavzpomínal velitel Sboru dobrovolných hasičů v Chodově Jiří Kiss.

Celý sbor v dnešní době čítá 70 členů včetně mládeže a seniorů. Přímo v jednotce, která vyráží k požárům, jich je třicet. Kromě boje s živly se hasiči zabývají i spolupořádáním kulturních a sportovních akcí. Zapojují se také do okresních, krajských i republikových soutěží. Do nich pravidelně nasazují mládežnické, ženské i mužské kolektivy. Vědět o sobě dávají i v Karlovarské krajské lize. „Pořádáme mimo jiné hasičské bály, soutěž o pohár starosty města. Úzce spolupracujeme se střediskem prevence kriminality Městské policie Chodov při pořádání preventivně výchovných programů pro veřejnost i školy. Výjimkou nejsou ani branné dny či přednášky pro seniory,“ vyjmenoval Kiss.

Pokud dojde k mimořádné události, je povinnost členů, kteří jsou v systému dosažitelnosti (kategorie JPO II), se dostavit na zbrojnici a vyjet k zásahu v časovém limitu do 5 minut od vyhlášení požárního poplachu. V Chodově jich k požárům vyjíždí minimálně čtyři až šest. V případě nutnosti vyjíždí i následné družstvo s posilovou, například výškovou technikou.

A kolik jich během roku hasiči absolvují? „Roční průměr je kolem 150 zásahů. Polovinu tvoří požáry a polovinu technické zásahy,“ upřesnil Kiss. „Asistujeme také u dopravních nehod. Jedna z těch těžších se stala na silnici I/6, kde bouralo pět aut. Tenkrát tam zemřeli tři lidé a čtyři byli zranění. Po takových událostech bývá i hasičům k dispozici psycholog. Existují i speciální anonymní linky, kam mohou zavolat a popovídat si o svém traumatickém zážitku,“ zmínil.

Aby byli co nejlépe připravení a dokázali čelit riziku, musejí podstupovat pravidelná cvičení. „Výcvik je hodně důležitý. Stejně jako chování při zásahu,“ řekl velitel.

Adéla Kamenská