Bohatá historie lomnických hasičů s sebou nese mnoho zajímavých zážitků. Jejich současný velitel Vilém Ptáček, který je u sboru pětatřicet let, je má pečlivě zdokumentované.

Sbor byl založen 12. května 1883. V současné době mají dobrovolní hasiči v Lomnici patnáct členů, z toho jedenáct jich je ve výjezdové jednotce. Do roku 1967 rostl zájem veřejnosti o práci v místní jednotce a počet členů se vyšplhal na 66. Rok nato však začala členská základna stagnovat z důvodu vystěhování lomnických občanů do Německa. Zhruba před dvaceti lety zaniklo i družstvo žáků.

„Vedl jsem kolem dvaceti dětí včetně děvčat. Zúčastňovali jsme se pravidelně závodů a výsledky byly dobré. Po ukončení základní školy se většina mladých rozutekla na střední školy a kroužek postupně zanikl,“ konstatoval tehdejší vedoucí kroužku František Krátký.
V současné době zasahují hasiči při požáru lesních porostů, skládek nebo vypalování trávy. K dispozici mají dopravní auto Avia, motorovou pilu nebo čerpadla.

„Pokud jsme u požáru první, připravíme hadice, zajistíme okolí požáru, a když přijedou sokolovští hasiči s cisternou, napojí se a mohou hasit,“ řekl bratr velitele Jan Ptáček, který je členem sboru jednapadesát let. Jeho bratr Vilém na fotografiích a záznamech dokazuje, že hasiči v Lomnici zasahovali například při požáru bytové jednotky, skládky, včelího úlu nebo seníku. Jako zajímavost ukazuje snímky z dopravní nehody sokolovských hasičů.
„Při požáru v Lomnici náš sbor hasil v lese. Povoláni byli i hasiči z blízkého Sokolova. Cisternu měli naplněnou vodou do poloviny, v zatáčce se jim rozhoupala, došlo k nehodě a vjeli přímo do domu, ve kterém jsem bydlel,“ vzpomíná Vilém Ptáček. Dnes již s úsměvem vzpomene také na situaci z roku 1983, kdy lomničtí hasiči slavili sto let od svého založení.

„Snažil jsem se pozvat i bývalé členy sboru, kteří tehdy bydleli v Německu. Byl jsem za to na pohovoru, kde se mě funkcionáři ptali, jak si to vůbec můžu dovolit,“ pokračoval Ptáček. Nikdo z pozvaných tenkrát nepřijel, ale nedávno se ozval jeden z vystěhovaných Hugo Brož, který poslal snímky z roku 1962, kdy se Lomničtí zúčastnili celostátní soutěže družstev v Bratislavě.

Hasiči se scházejí dvakrát do měsíce plus na různých akcích, jako jsou stavění a kácení máje v Lomnici i Sokolově nebo dětské dny. Jak sami říkají, pokud se něco děje v jejich obci, nesmí u toho chybět hasiči.
„S obcí máme výbornou spolupráci,“ dodal Ptáček.