Ve spolupráci s kluby v Karlovarském kraji, se zpracovává harmonogram tréninků a domácích utkání a to vzhledem k tomu, že soutěže se v převážné většině hrají až do konce měsíce března 2009. Nehledě na to, že v kategorii dorostu, se klub bude pokoušet v kvalifikačních bojích o návrat do ligy dorostu a v kategorii juniorů se bude snažit o udržení se v lize juniorů.
U mládežnických kategorií počínaje základnou až 9.třídou to nebude takový problém trénovat na jiném ZS vzhledem k tomu, že mládežníci jsou zařazeni v projektu sportovních hokejových tříd a tím pádem mohou trénovat v rámci vyučování, horší to samozřejmě bude pro ty hráče, kteří nenavštěvují hokejové třídy, ti budou prakticky bez tréninkových jednotek. Složitější to bude u kategorií dorostu, juniorů a hlavně „A“ mužstva. Problematické je, že v lukrativních časech mezi 17 a 21 hodinou jsou ledové plochy v kraji využívány domácími kluby. Může se tedy stát, že tréninky výše zmíněných kategorií budou následně po sobě probíhat v rozmezí 21 – 24 hodinou a to považuje vedení klubu za dost složité zejména proto, že hráči dorostu a juniorů jsou převážně středoškoláci a hráči „A“ mužstva mají každý své zaměstnání.
Vedení klubu se tedy bude snažit vyjednat možné posunutí termínu zahájení rekonstrukce zimního stadionu. Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce ZS je nutná, ale přerušení chodu provozu v rozjetých soutěžích nám bude způsobovat nemalé potíže. V každém případě se budeme snažit, aby chod našeho hokejového klubu byl co nejméně narušen a zdárně proběhl závěr načaté hokejové sezóny. (hc)