Důvodem tohoto rozhodnutí je, že v tuto chvíli není zabezpečen rozpočet na dokončení soutěže. Projekt MHL byl od prvopočátku až do dnešních dnů založen na velice úzké spolupráci české a ruské strany, kdy si obě tyto strany dohodly jasná pravidla, za jakých je možné každoročně tento projekt uskutečnit. Zástupci české strany, tzn. Český svaz ledního hokeje a především klub HC Energie Karlovy Vary, vždy a za jakýchkoli okolností dodržovali stoprocentně tyto dohody, přistupovali k projektu MHL v ČR maximálně zodpovědně a snažili se, velice často nad rámec svých povinností, udělat pro úspěch tohoto projektu maximum.

„K pozastavení účasti našeho týmu v MHL dochází ve chvíli, kdy musíme bohužel konstatovat, že naši ruští partneři neplní dané dohody a písemné garance. Proto nám nezbývá nic jiného než účast v soutěži zastavit do vyřešení vzniklé situace," říká vedení HC Energie ve svém tiskovém prohlášení.
Na nebezpečí možnosti vzniku tohoto problému HC Energie prezidenta MHL A. I. Medveděva (který je nepsaným garantem projektu MHL v ČR) a ředitele soutěže pana Jefimova upozorňovali již několik měsíců. „Z jejich strany jsme byli nesčíselněkrát slovně i písemně ujištěni, že situaci mají pod kontrolou a že stoprocentně dostojí svým závazkům, ke kterým se zavázali," píše se dále v prohlášení.

„Účast v soutěži jsme dočasně zastavili z důvodu finanční obezřetnosti. Nelze dále v soutěži pokračovat, pokud nejsou kryty každodenní náklady týmu," doplňují zástupci karlovarského hokeje. Další jednání s ruskou stranou proběhnou v pondělí odpoledne v Praze, kde se obě strany budou snažit dospět k řešení tak, aby mohla být soutěž důstojně a na co nejvyšší sportovní úrovni dohrána. O závěrech jednání bude své čtenáře regionální Deník informovat jak na webu, tak v tištěné podobě.