„Akademie umění a kultury pro seniory je v letošním roce rozšířena – v Horním Slavkově poběží již druhý ročník vzdělávání, v Lokti ve spolupráci s Městskou knihovnou a v Krásně ve spolupráci s městem Krásno bude Akademie pro seniory premiérovou záležitostí,“ upřesnil Jan Zapf, ředitel ZUŠ Horní Slavkov. „Cyklus vzdělávacích setkání je tvořen částečně organizátory, ale i samotnými účastníky, kteří si mohou vybrat z různých témat – cestování, keramické dílny, besedy s osobnostmi Karlovarského kraje a podobně,“ upřesnil ředitel.

Slavnostní zahájení seniorské akademie, která je určena především účastníkům ve věku nad 55 let, se uskuteční v koncertním sále Pluhova domu v Horním Slavkově 18. října v 18:00 hodin. „Všichni účastníci zde budou uvedeni do studia a každý obdrží svůj index, do kterého bude zapisována účast na jednotlivých seminářích a přednáškách,“ poznamenal. Uvedený vzdělávací cyklus poběží do března 2019, poté při slavnostním zakončení obdrží úspěšní absolventi certifikát o absolvování.

Přihlášky je možné podávat do 20. září 2018 na e-mail jzapfova@zushslavkov.cz nebo telefonicky v kanceláři Základní umělecké školy Horní Slavkov, tel. 607 691 405.

Loňský, první ročník se setkal s mimořádným ohlasem. Ten letošní se koná s podporou SRPŠ při ZUŠ, Městské knihovny Loket a měst Horní Slavkov a Krásno.

Brožura Chodovské proměny, kterou představuje autor, městský historik Miloš Bělohlávek, se setkala s nečekaně velkým zájmem ze strany Chodováků.
Brožura Chodovské proměny mizela po stovkách kusů doslova před očima