„Historické muzeum řemesel je na statku od roku 2008. Je v něm k vidění život na statku, ale i panské kočáry, mlátičky nebo barokní saně z roku 1792. Do budoucna plánujeme rozchodit mlátičku obilí, abychom mohli návštěvníkům ukázat, jak fungovala a jaký hluk vydávala během práce. Výstava je interaktivní. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet mlátit obilí cepínem nebo si lít porcelán. Muzeum řemesel je pro větší exkurze a zájemci se musí předem nahlásit. Velký zájem o tyto exkurze mají hlavně školní výlety nebo zájezdy," informoval jednatel statku Bernard Miroslav Makovička.

„Stodola byla postavena v roce 1907 a je o patnáct let starší než samotný statek. A muzeum v ní se dělí na tři části. V té první je k vidění ukázka toho, jak se dříve zpracovávalo mléko, obilí a mouka. Ve druhé jsou mlátičky a v té třetí jsou panské povozy a barokní saně," sdělil vedoucí infocentra statku Bernard Karel Král.

Od srpna roku 2011 se na statku nachází také Centrum řeky Ohře. „Jedná se o ojedinělou expozici. Představuje návštěvníkům zajímavosti z celého toku řeky Ohře. Od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se vlévá do Labe. Samotný model měří 10 metrů. A návštěvníci se dozvědí 80 zajímavostí i z našeho regionu a vyzkoušejí si několik kvízů. Model je interaktivní a dotykový. V expozici jsou k vidění i videospoty, dotykové obrazovky a dalších 20 interaktivních modelů," doplnil Miroslav Makovička.

Kromě muzea a modelu řeky jsou na statku k vidění i řemeslnické dílny keramiky, vonných svíček, apotéka, truhlárna nebo moderní řemeslo dílna designu, kde si návštěvníci mohou zkusit vyrobit vlastní potisk, který si pak mohou natisknout na tričko nebo tašku.
„ V květnu a červnu jsme měli kolem 50 školních exkurzí. A během prázdnin nás nejčastěji navštěvují rodiny s dětmi, vodáci a cyklisti. Nebo jsme součástí jednodenních výletů, kdy sem lidé přijíždějí za cílem poznat region," doplnil Makovička.