„V rámci aktuálního ročníku festivalu se představí opět celkem čtyři dechové orchestry, konkrétně půjde o soubory z Březové, z Úpice, z Toužimi a nově také z Horního Slavkova. Již tradičně bude program zahájen společným pochodem Festival 77 za účasti všech přítomných orchestrů. Jednou ze zajímavostí je zcela jistě účast pana Tlučhoře, který je jedním z Březovských zakládajících učitelů dětské dechovky v Březové z roku 1967 a v současnosti vede dechových orchestr v Úpici,“ nastínil atmosféru blížícího se festivalu vedoucí kulturního domu Michal Bedeč. Letos se uskuteční v sobotu 11. května od 14 hodin.

Vstupné bude vybíráno opět dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do vedlejšího sálu multifunkčního centra.

Březovská kaple
Postavili si hřbitov a nyní i kapli

Něco z historie …

Město Březová je bohatým dechovkovým životem velmi známé, počátky tohoto druhu hudby zde sahají až do roku 1967. První vlaštovkou bylo založení dětské dechové hudby o téměř 40 dětech pod vedením p. Brožovského a dalších tehdejších učitelů, kteří byli zároveň členy hudby pohraniční stráže na Mýtině.

Zlomovým rokem pro březovskou dechovku byl rok 1973. Na místo ředitele zdejšího Domu kultury nastoupil p. Zdeněk Seifert, který se jako vášnivý muzikant rozhodl v zavedené tradici dětské dechovky pokračovat, založil Krajské festivaly PDH (pionýrských dechových hudeb), kterých se vždy účastnilo 6-8 dechových souborů. Mimo jiné v roce 1977 napsal známý pochod „Festival 77“, kterým se právě tyto festivaly na náměstí za účasti všech účastníků zahajovaly. Dlouholetá bohatá činnost dechovkového života byla v Březové ukončena až v roce 1991, rok po úmrtí p. Seiferta.

Oficiální návrat k dechovce přišel až v roce 2008, kdy došlo za podpory radnice ke vzniku nového dechového soubor s názvem Březováček, jehož stabilní základnu dnes tvoří téměř 20 muzikantů.

V roce 2016 uspořádalo město Březová ve spolupráci s Březováčkem ve venkovním amfiteátru Kulturního domu 1. ročník Setkání dechových hudeb. Na něj navázal o rok později stejně úspěšný 2. ročník akce (tehdy přejmenované na Festival dechových hudeb), v roce 2018 to byl 3. ročník, který se z důvodu nepříznivého počasí uskutečnil uvnitř sálu Multifunkčního centra a letos je v pořadí již 4. Festival dechových hudeb Březová.

Jarní jarmark radosti se na Centrálce konal poprvé.
Dobrovolníci na jarmarku radosti vydělali pro lidi s handicapem téměř 60 tisíc