Odtud se půjde přes Kozí hřbety, Svatošské skály a zpět do Lokte. Délka trasy je zhruba 12 kilometrů. Sraz je tradičně ve 12 hodin u Městského úřadu na Březové, případně ve 12.15 hodin u Epiagu v Lokti. Zájemci se mohou hlásit telefonicky či e-mailem, kontakty jsou na internetových stránkách www.nordicwalker.cz.