Akci zahájil slavnostní pochod Festival 77. Tato skladba, kterou na zahájení zahrály všechny přítomné orchestry, letos slaví jubilejních 40 let od doby, co ji složil Zdeněk Seifert, ředitel kulturního domu v Březové v 70. – 80. letech a tehdejší dirigent zdejší dětské dechovky. V letošním roce navíc Březová slaví výročí 50 let od vůbec prvního založení dechovky, kterou tehdy vedl pan Brožovský.

Přítomným divákům se představily Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ z Mariánských Lázní pod vedením manželů Koreisových. Jako další v pořadí vystoupil Dechový orchestr Březováček, který vede Lubomír Boukal. Domácí dechovku doplnily mažoretky ze skupiny Majorettes Kynšperk nad Ohří a mažoretky ZŠ Březová. Závěr festivalu patřil Dechovému orchestru ZUŠ A. M. Buxton z Úpice pod vedením Zdeňka Tlučhoře, který v Březové vystoupil poprvé. Zajímavostí je, že právě pan Tlučhoř patřil mezi zakládající členy březovské dětské dechovky v roce 1967.

„Náš dechový orchestr z Úpice si na tomto festivalu zahrál s velkým potěšením a již nyní se těšíme na další pozvání příští rok. Pro mě jako pro dirigenta je to návrat do Březové po 40 letech, velmi zkrásněla," konstatoval vedoucí hostujícího orchestru z Úpice Zdeněk Tlučhoř.
„Akce se vydařila nejen díky příznivému počasí, ale i díky mnoha divákům, kteří pomohli k dotvoření příjemné atmosféry celého odpoledne. Musím poděkovat všem, kteří se na organizaci festivalu podíleli. Těšíme se na shledání v roce 2018," zhodnotil festival vedoucí kulturního domu Michal Bedeč.