Progresivní nová Architektura mimo centra je tématem nové výstavy současného výtvarného umění v sokolovském klášterním kostele svatého Antonína, která začne slavnostní vernisáží v pondělí 2. února od 17.30 hodin. Vznikla jako vyvrcholení stejnojmenného projektu a pražské konference, na níž přednášely dvě desítky architektů, urbanistů i teoretiků architektury z celého světa, spolu s reprezentativní publikací „Místa architektonického vz(d)oru / Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013". Ta je na sokolovské výstavě k dispozici. Autorem projektu je publicista a kurátor Petr Volf, který sem soustředil přes stovku nových velmi pozoruhodných staveb na území České republiky sloužících širší veřejnosti nebo nacházejících se na veřejných místech.

Mezi autory, jejichž práce jsou do výstavy zahrnuty, lze najít vesměs známá jména, ač jdou napříč generacemi i přístupem k architektuře – a liší se od obvyklé skladby tvůrců, pro které jsou hlavním „hřištěm" velká města. Jsou zde realizace pražských architektů Josefa Pleskota, Ladislava Lábuse, Martina Rajniše, ateliéru A69 nebo HŠH, Jana Línka, Stanislava Fialy a dalších, brněnských ateliérů Kuba & Pilař, Knesl+Kynčl, Burian & Křivinka, Zdeňka Fránka nebo Antonína Nováka a jeho studia DRNH, ale také uznávaných architektů spojených s menšími městy Alexandra Skalického, Luďka Rýznera, Svatopluka Sládečka, Kamila Mrvy, Přemysla Kokeše, Jana Soukupa.

Rozptyl funkčního využití zobrazených staveb je opravdu široký – kaple, rozhledny, muzea a galerie, školy, hotely a volnočasové areály, zdravotnická zařízení, továrny, památníky… Nespojují je ani použité materiály, technologie, doba vzniku, dokonce ani „příběh". Všechny do jedné lze ale najít v městech a obcích s počtem obyvatel pod 20 tisíc. A všechny vykazují rysy velmi kvalitní architektury.

„Místa v odlehlejších regionech zůstávají často nezaslouženě v jakémsi mediálním stínu, i když se v nich staví překvapivě dobře, a to i přesto, že se musí potýkat namnoze s nedostatkem finančních prostředků a soudobá architektura v nich dosud zdaleka není přijímána jako samozřejmost," vysvětluje Petr Volf. Publikace i výstava jsou výlučné záběrem i koncentrací. Ale i tím, že neopomínají vyzdvihnout investory. „Bez poučených stavebníků uvědomujících si zásadní význam spolupráce s architektem se nic kloudného nepostaví," dodává Petr Volf.

Vystavená architektura je jednak vzorem pro nejrůznější místní samosprávy či soukromé subjekty, jednak je výrazem odvahy, která ve výsledku vede k posílení, či dokonce k zásadní proměně identity určitého místa, což je v úvodu připomenuto několika známými příklady ze zahraničí (Paimio, Ronchamp, Vals).
Řada z uvedených staveb byla oceněna v architektonických soutěžích, některé si dokonce odnesly hlavní ocenění na Grand Prix Obce architektů a reprezentovaly českou architekturu na zahraničních přehlídkách. Výstava připravená s pracovníky pražské Galerie Jaroslava Frágnera bude otevřena do 5.3. denně kromě pondělí vždy od 10 do 18 hodin, vstup je díky finanční podpoře města Sokolova a Ministerstva kultury ČR zdarma.

Autor: Tomáš Kábrt