Už od desáté hodiny dopolední začíná 12. ročník Dne pro sociální služby, který připravil chodovský odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracovními skupinami Komunitního plánování. Svoji činnost zde představí poskytovatelé sociálních služeb, které jsou využívány nebo mohou být využívány občany Chodova. Jednotlivé prezentace vystavovatelů zpestří svými vystoupeními žáci Základní umělecké školy v Chodově, klienti Denního centra Mateřídouška, děti ze zájmových skupin při Khamoro a děti z předškolního klubu Člověk v tísni. Malí návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku. V rámci Starohraní budou svou činnost a práci od 14 hodin prezentovat také DDM Bludiště, městská knihovna a základní umělecká škola, která na tento den přichystala premiérové vystoupení mažoretek.

Od 17 hodin začíná Noc kostelů, při níž si mohou obyvatelé města prohlédnout prostory kostela svatého Vavřince a evangelického svatostánku. K Noci kostelů patří doprovodný program, jenž mimo jiné zahrnuje pěvecké vystoupení a přednášku o chodovských zvonech. O půl hodiny později zahraje svůj repertoár Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Páteční den pak zakončí promítání Staroměstského letního kina. Od 22 hodin má na programu českou komedii Padesátka. Promítat se bude i o víkendu. V sobotu čeká diváky opět česká komedie, a to Celebrity s. r. o., v neděli německá komedie Fakjů pane učiteli 2.