Karlovarský kraj – Letošní česko-německý multižánrový Festival uprostřed Evropy, překračující hranice Bavorska, severozápadních Čech a Saska, bude mít téma „Chvění“ a uskuteční se od neděle 13. června do 1. srpna. „Různé dimenze chvění vnímáme různými smysly. Chvění barevných odstínů a pastózního rukopisu výtvarného díla na nás zapůsobí jinak než pohyby a doteky dvou tanečníků při něžném pas de deux nebo chvění hudebních tónů, které posluchače okouzlí při poslechu lidové písně či symfonického koncertu,“ uvedl intendant festivalu Thomas Thomaschke.
Hlavními lákadly přehlídky, zahrnující letos 74 akce různých žánrů na desítkách jedinečných míst severozápadního českého pohraničí, budou vedle českých a německých sólistů a souborů, jako houslový virtuos Pavel Šporcl, Clarinet Factory, Musica Bohemica, Zemlinského kvarteto, Concerto Köln, Dresdner Kapellsolisten nebo violoncellista Jan Vogler, i současné světové hudební hvězdy – orchestr Camerata Salzburg, cellista Gautier Capuon, harfista Xavier de Maistre nebo klavírista Itamar Golan.

Barokní hudba

Karlovarský kraj se může při letošním Festivalu uprostřed Evropy těšit na rozmanitá „chvění“, tak jak je vykouzlí věhlasný orchestr historické interpretace barokní hudby Concerto Köln v kostele v Kynšperku, londýnské dámské flétnové kvarteto I Flautisti v sokolovském klášteře, italské Trio Jansa v poutním chrámu v Chlumu Svaté Máří, virtuózní Zemlínského kvarteto v ruině gotického kostela v Chebu, ukrajinské folklorní TrioOriana ve špitální kapli v Jáchymově, renomované berlínské smyčcové Finsterbusch Trio na bečovském zámku, trumpetista Pete Lawrence s varhanním doprovodem v kostele ve Skalné.

Dále pak hráč na několik metrů dlouhý alpský roh Carlo Torlontano rovněž s varhaníkem v ostrovském kostele, soubor renesanční hudby Musica Bohemica na Hohenbergu u Chebu, rakouské pozounové kvarteto Trombonica v kostele ve Žluticích, loutnista Joachim Held na hradě Loket, jazzující Clarinet Factory v gobelínové manufaktuře v Marktredwitz nebo fenomenální jihoafrický flétnista Stefan Temmingh s cembalistkou Olgou Wattsovou v kostele v Pomezí. Koncert v Chebu bude pro své posluchače z celé republiky natáčet Český rozhlas a recitál na hradě Loket zaznamená německá televize ZDF.

Zahájení

Velký kynšperský křižovnický kostel s historií sahající do 13. století hostí v neděli od 16 hodin slavnostní zahajovací koncert, na němž publiku včetně představitelů desítek festivalových míst na obou stranách hranice zahraje slavný orchestr staré hudby Concerto Köln, známý v celém hudebním světě především svou živou muzikalitou. „Těleso je nositelem mnoha významných mezinárodních cen, jako Echo Klassik, Choc du Monde de la Musique, Diapason d`Année, Diapason d`Dor, a nedávno mu byla v Cannes udělena cena Midem Classical Award 2010,“ upozorňuje vedoucí české části festivalu Ivana Thomaschke Vondráková.

V kynšperském chrámu zahraje Concerto Köln se sólisty skladby barokních mistrů Evarista Felice Dall´Abaca, Torelliho žáka na cello z italské Verony, pro orchestr, dvě flétny a hoboj, dále concerto pro housle, mandolínu, violy, lesní roh a cemballo Johanna Andrease Kauchlitze, rodáka z Chrudimi, klavíristy i filozofa, a skvostný čtvrtý a pátý Braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha.

Poutní cesty

Festival zahrnuje i letos několik samostatných projektů. Programy pro děti a mládež a programy, ve kterých děti i samy účinkují, nabízí řada Zvonkohra a ve Fóru mladých pak má mladá umělecká generace možnost koncertních vystoupení v rámci reprezentativního evropského festivalu. S koncerty řady Evropské kulturní cesty je možné sledovat tradiční i nové poutní cesty především mezi duchovními centry Bavorska a západních Čech.

Do budoucnosti se otevírá Most mezi tradicí a modernou, oživující četná saská a severočeská historická i vysoce moderní průmyslová místa hudbou nebo soudobou literaturou, a buduje tak propojení mezi průmyslem a kulturou. Kulturní akce festivalového projektu Genius loci se snaží o znovuoživení středoevropského kulturního prostoru a o zaplnění mezer v dějinách, do kterých patří kulturní dědictví českých Němců, ale i nacisty pronásledovaných židovských skladatelů, literátů nebo výtvarných umělců.

„V této souvislosti nabízíme rovněž nový, zcela unikátní sborník z každoročních festivalových sympozií českých a německých historiků umění, galeristů a sběratelů Mezery v historii, který zaplňuje bílá místa ve společné historii českého a německého výtvarného umění, tvorbu německých umělců z Čech, kteří zde nebyli vystavováni z ideologických důvodů, i českých tvůrců v německém exilu opomíjených ze stejných příčin,“ říká Ivana Thomaschke Vondráková.

(tk)