Zájemci, kteří navštíví tuto zajímavou akci, se mohou těšit na zajímavé filmy, které se tématem smrti, umírání a bolesti z různých úhlů pohledu zabývají. „Ke smrti a nemoci nepatří jen bolest, smutek a beznaděj, ale také porozumění, odpuštění a naděje. S tím vším se budeme moci na víkendu setkat. Jsou plánované také dvě besedy na téma umírání a doprovázení umírajících. Kromě filmových představení, která budou od pátku do neděle probíhat v kinokavárně Alfa, proběhne v pátek od 20 hodin benefiční koncert na podporu Domácího hospice Motýl, na kterém vystoupí kapely SHOE CUT a BLAHOBEAT," říká ředitel Farní charity v Sokolově Ján Sebján. Vstupné na celý víkend je 250 Kč. Vstupné na jednotlivé filmy je 50 Kč. „Pro zájemce o toto téma je k prodeji připravena i zajímavá literatura. V pátek začínáme v 16 hod. a jsou připraveny hned tři filmy. V sobotu a v neděli se projekce spustí v 15 hodin a opět budou ke zhlédnutí tři filmy. V neděli bude v kostele sv. Jakuba v Sokolově sloužena mše svatá za všechny lidi, které mohl tým hospice Motýl doprovodit k branám věčnosti. Veliké tajemství je připraveno pro všechny, kteří se tématu smrti a bolesti nebojí a mají touhu dozvědět se více o paliativní péči a činnosti hospice a zároveň podpořit Domácí hospic Motýl, který od března 2015 začal sloužit lidem v okese Sokolov."