Sedmého března se uskutečnilo v kinosále města Březová „Setkání harmonikářů“ a příznivců lidové hudby a zpěvu. V pořadí už čtvrtý ročník oblíbené akce uspořádalo město Březová pod záštitou starosty Miroslava Boudy.
Setkání se v tomto roce opět zúčastnil vysoký počet kvalitních účinkujících harmonikářů z celého regionu, ale i například ze Slaného. Celý kouzelný večer a jeho program uváděla známá textařka lidových písní, zpěvačka z Březovské 10, Vesnické IV a moderátorka Českého rozhlasu Plzeň Olga Homolková. Mezi úspěšnými harmonikáři a zpěváky lidových písní lze vyzdvihnout zejména Jiřího Homolku a jeho žáky, stejně jako Ondřeje Římka z Plzně.

Tradiční zpestření programu patřilo Ireně Červenkové z Horního Slavkova a představila se řada dalších kvalitních harmonikářů.
Potěšující je, že přehlídky se zúčastnilo mládí, které také s láskou předvádělo své umění. Procítěné melodie tak bylo možné slyšet z harmoniky osmiletého Luboše Totha, žáka sokolovské umělecké školy, desetiletého Vašíka Prokopce z Plzně anebo mladičkého Bohouše Ježka, který příjemně překvapil jako duo s dědečkem ze Slaného.

Obecenstvo, které se do Březové sjelo z celého kraje, nešetřilo bouřlivým potleskem a chválou a svoji lásku k lidové hudbě a písničkám vyjadřovalo zpěvem a tancem.
Každý z účinkujících obdržel pamětní list a upomínkové předměty, připomínající tradiční setkání.
Poděkování za uspořádání nádherného večera a za upomínkové dary, které věnoval účinkujícím, patří starostovi Březové Miroslavu Boudovi a dále je třeba poděkovat generálnímu sponzoru celé akce.
Na snímku je zachycen účinkující Bohuslav Ježek se svým vnukem.

Příspěvek sepsali a do redakce Deníku poslali Luboš Toth, Vašík Prokopec, Jiří Homolka a Václav Komrska