Přesto je to všechno trochu jinak, než se na první pohled může zdát.

Kromě výtvarných děl je v galerii k vidění i několik historických exponátů zapůjčených jak z místních, tak i ze zahraničních sbírek. „Návštěvníci zde mohou spatřit bavlněnou plenu, kterou nosil kralevic Václav. Provedené DNA testy prokázaly lucemburský původ. Dále pak je k vidění modrý houpací kůň, který pochází z loketské sbírky. Na tomto koni jezdil Karel už od útlého věku v době svého pobytu v Lokti. Nebo také zelená tříkolka, na které jezdil jak malý Karel, tak i Blanka," nastínila Jitka Hlavsová.

Samotným vrcholem výstavy je socha vladaře Karla IV. v nadživotní velikosti.

„Karel sedí u večerní tabule, kde si nevěřícně pročítá zprávy Zeleného Raula, reflektující dnešní poměry na Hradčanech. Společníkem mu je jeho věrný přítel, francouzský buldoček Pierre de Rosieres, jehož zavilý výraz podtrhuje atmosféru naprostého zděšení, až konsternace," popisuje Hlavsová.

Kromě historických exponátů návštěvníci spatří i díla, která vznikla během zimních kurzů.

„Práce jsou oslavou jeho majestátu, ale i oslavou tvořivosti a svobodného ducha," popisuje Jitka Hlavsová prodejní výstavu děl s názvem I Karel by se divil.

Zájemci o umění mohou navštívit výstavu až do pátku 30. září.