Obrazy inspirované hudbou zaplní koncem měsíce prostory chodovské galerie U Vavřince. Lidem se tak otevře svět umění, kde se prolíná malba s muzikou. Jeho tvůrcem je Zdeněk Prokop, který má za sebou řadu individuálních i skupinových výstav v České republice, Německu, Bruselu, Londýně, Stockholmu a Helsinkách.

„Zahájení výstavy je připravené na středu 31. října od 17 hodin. Další dny bude expozice přístupná vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Komu pracovní dny nevyhovují, může galerii navštívit v neděli mezi 13. a 17. hodinou,“ upřesnila vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Chodově Ivana Sarkányová. „Nenechte si tuto jedinečnou výstavu ujít a přijďte se příjemně naladit,“ vzkázala případným zájemcům Sarkányová.

Zdeněk Prokop je absolventem pražské Akademie výtvarných umění. Profesionálně restauroval nástěnné malby v mnoha památkových objektech, vytvořil řadu monumentálních reliéfů z keramiky, betonu, z novoduru a sgrafita.
„Nověji maluje akrylovými barvami obrazy inspirované hudbou,“ doplnila.