„Anežka tady kralevice uzdravila. Je to jeden ze zázraků, který byl uznaný katolickou církví na blahořečení,“ uvedl ředitel loketského hradu Václav Lojín. A právě osobnosti sv. Anežky České se bude věnovat i přednáška Vladimíra Vlasáka v loketské knihovně. Hlavním tématem přednášky bude životní dráha nejvýraznější ženské postavy českých dějin 13. století Anežky Přemyslovny (1211 – 2. 3. 1282), její dílo a duchovní a kulturní odkaz až po svatořečení jako svaté Anežky České v roce 1989.

„Obecněji zaměřený výklad doplní informace o Anežčiných stopách v nejstarší historii Lokte, které se opírají o dosud skoro neznámé zprávy z opomíjených písemných památek, legend o životě a působení svatých, a připomene i význam Anežkou založeného českého řádu křižovníků s červenou hvězdou v kulturním vývoji Lokte a jeho regionu,“ uvádí organizátoři. Přednášku, která se koná ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin v loketské knihovně, doprovodí bohatá obrazová dokumentace.