„Členové Karlovarského symfonického orchestru zde koncertovali již několikrát, například v rámci výchovných koncertů pro děti z mateřských škol, v loňském roce zde zaznělo dílo Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob a ke 100. výročí byl také uspořádán koncert symfoniků v čele s dirigentem Petrem Vronským, kde byla provedena Má vlast Bedřicha Smetany,“ informoval Jan Zapf, ředitel základní umělecké školy.

„Za zmínku stojí i setkání ředitele orchestru Petra Polívky a koncertního mistra violoncellové skupiny Martina Ondráčka v rámci Akademie umění a kultury, kterou škola pořádá pro seniory města. Mnozí pedagogové ZUŠ jsou členy symfonického orchestru, spolupráce ZUŠ a KSO je tedy logická,“ doplnil.

Koncert se koná ve čtvrtek 11. dubna od 18.30 a zazní na něm serenády pro dechové a smyčcové nástroje Antonína Dvořáka. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v kanceláři ZUŠ (tel. 728 342 693) nebo na místě před začátkem koncertu.