„Pokládám za nutné zdůraznit, že tento film není dílkem pro úzkou skupinu počítačových fanatiků, jedná se o hluboké zamyšlení nad dopadem moderních technologií na náš každodenní život. Doporučuji jej skutečně každému," říká za loketskou knihovnu Vladimír Kalný. „Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahování článků akademického časopisu JSTOR. Kauza se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv v současném světě. Film měl úspěch na festivalu Jeden svět, pořádaném organizací Člověk v tísni, a je uváděn v rámci projektu Promítej i ty! 2016."