Velmi pěkná akce se konala v pátek 23.11.2007 v Habartově. Akci pořádala Základní umělecká škola Habartov. Příbuzní, přátelé i hosté taneční skupiny DC Black Butterfly zaplnili sál kulturního domu do posledního místečka. Na koncertě byl přítomen i starosta města Habartov pan Ivo Zemek, ředitel základní školy pan Mgr. Ladislav Tolar a další hosté.

Nejprve mohli diváci v předsálí kulturního domu navštívit vernisáž absolventky ZUŠ v oboru kreslení, studentky Střední keramické školy Karlovy Vary, slečny Pavly Glauningerové. Pěkné obrázky byly zaslouženě odměněny kyticí z rukou moderátora Jaroslava Dobranského v úvodu následujícího koncertu.
Program v sále kulturního domu zahájila taneční skupina DC Black Butterfly se svým mixem. Děvčata Jana Pleyerová, Michaela Scharsmiedová, Kristýna Marková, Kateřina Bouchalová, Lucie Fiedlerová, Nikol Bouchalová a Lenka Horová společně s jediným zástupcem mužského pohlaví Patrikem Starovičem rozproudila diváky.

O jejich uklidnění se postaral host - klavírista Tomáš Dvořák, student Gymnázia Sokolov, se skladbami od skupin Queen, Aerosmith a Rolling Stones. Beat box předvedl Václav Charouz a roboticu René Kroka s Lukášem Berkym.

Dalšími hosty byly také mažoretky z Kynšperka nad Ohří, které podaly i na malém pódiu perfektní výkon s hůlkami i pompóny. „Domácí“ skupina DC Black Butterfly překvapila milým tancem Mimi.

Asi největším „trhákem“ však bylo taneční vystoupení dalších hostů, Martiny Hollé a Jana Onaka, tanečního páru z TK MDK Sokolov. Ti zatančili latinskoamerické tance apatřil jim nejen největší aplaus, ale i obdiv publika. Představili se také nejmenší členové skupiny DC Black Butterfly, kteří předvedli i orientální tance.

Trochu tvrdšího rocku a nápor na sluchové orgány diváků předvedl další host – školní kapela Patrika Sošky z Ostrova. Závěr pak opět patřil taneční skupině DC Black Butterfly a jejímu pěknému tanci se svíčkami s názvem Enigma. Její vystoupení symbolicky zakončilo krásnou akci.
Koncert skončil za nadšených ovací publika. Poděkování patří nejen organizátorce akce paní učitelce ZUŠ Janě Aubrechtové, ale i vedoucí kulturního střediska paní Marleně Brožákové a jejím spolupracovnicím a rodičům vystupujících dětí.