Slavnostním koncertem zahájila Farní charita v Kraslicích letošní Tříkrálovou sbírku. V sále tamní základní umělecké školy přivítalo zaplněné hlediště mladé i dospělé muzikanty, mezi kterými nechyběli akordeonisté kraslické umělecké školy nebo úplně ti nejmenší zpěváčci se souborů Motýlci a Sluníčka. Koncert svým vystoupením obohatily i děti ze Základní umělecké školy z Krajkové a také Jindřichovic. Téměř dvouhodinový program završila kapela Rest. „Chtěli jsme koncertem potěšit už proto, že na Tříkrálovou sbírku lidé na celém Kraslicku slyší. Vždyť loni jsme vybrali krásných 69 tisíc korun," řekla ředitelka Farní charity v Kraslicích Eva Němečková s tím, že výtěžek z letošního ročníku půjde na vybavení Charitního centra ve Stříbrné.