Koho zajímá historie, archeologie a rád přemýšlí o záhadách, měl by jistě sáhnout po nově vydané knize Sv. Mikuláš pod Krudumem od autorů Vladislava Podrackého a Jiřího Klsáka. Ti v publikaci popisují nejen pětiletý výzkum znovuobjevené památky, ale také poodhalují legendy spojené s bájnou horou a jejím okolím.

„Přiznám se, že kniha vznikala trochu v krvi, potu a slzách. Bez skrupulí přiznám, že jsme byli hodni nadávek, kterých se nám dostávalo, protože jsme příliš nedodržovali různé termíny. Nyní je na čtenáři, aby ji zhodnotil. Jde o výsledek podobného a stejně intenzivního snažení, jako byl vlastní výzkum,“ pronesl na slavnostním křtu nového díla Klsák. „S Vláďou jsme stejní v tom, že když si něco vezmeme do hlavy, tak tu věc, přestože trvá déle, dotáhneme do konce. Pět let zabral výzkum, dalších pět let vznik publikace. Pevně věřím, že i když uplynou další roky a desetiletí, že alespoň toto místo zůstane v paměti lidí na hodně dlouho,“ pokračoval autor.

Autoři během proslovů poděkovali sponzorům archeologického výzkumu a také všem brigádníkům. „Je neuvěřitelné množství lidí, kteří nám pomáhali s výzkumem. Bez nich by vlastně kostel nebyl nikdy odkrytý. Stejné to bylo i s knihou. Ačkoli jsme dva autoři, tak se přidali i další nadšenci, kteří pro nás vyhledávali různé materiály,“ prohlásil Podracký. „Rozhodně musím poděkovat také našim rodinám, protože především jejich ženská část s námi musela mít božskou trpělivost. Ono totiž vozit domů a skladovat ve sklepě mezi zavařeninami bedny s hromadami střepů a lidskými ostatky není jen tak. A ony to s námi vydržely,“ zdůraznil.

Kniha vznikla díky finanční podpoře Nadace Georgia Agricoly. „Sami jsme byli překvapeni tím, co všechno se dá v novodobé historii objevit. Ať je to důl Jeroným nebo kostel sv. Mikuláše, tak se jedná o výjimečné památky a zaplať pánbůh za to, že se našel někdo, kdo byl ochotný věnovat výzkumným pracím čas a energii. Doufám, že se v budoucnu ještě dočkáme dalších podobných objevů,“ řekl za nadaci Karel Jakobec.

Archeologický výzkum finančně podpořila také Sokolovská uhelná. „Jsem rád, že u toho naše společnost mohla být. Z mé strany to bylo částečně i osobní. V dětství jsem několik let žil v Horním Slavkově, takže tuto oblast znám. Jako malí kluci jsme tam dělali lecjaké lotroviny,“ zavzpomínal František Štěpánek, generální ředitel Sokolovské uhelné. „V momentě, kdy se objevila výzva, tak mě velice zajímalo, jestli se báje skutečně potvrdí. A je fajn, že se tak stalo,“ podotkl Štěpánek.

Výzkum pod horou Krudum neodhalil pouze pozůstatky středověkého a bájemi opředeného kostela, ale také zbytky kachlů, tisíce střepů keramiky a desítky mincí. K nejatraktivnějším výsledkům patřily, z laického hlediska, kosterní nálezy. „My bychom se rádi tomuto místu věnovali i do budoucna, třeba vybudováním naučné stezky, která by více ozřejmila historii těchto končin,“ navrhl Klsák.