Masopustní průvod se třemi vozy projel k mateřské škole, kde bylo vystoupení dětí. Potéstarosta Ivan Stefan u obecního úřadu povolil masopustní rej, pohostil účastníky slivovicí a koláčky. Letos poprvé korunoval krále masopustu a předal mu symbolický klíč od obce. "Stál jsem nejblíže u starosty, tak jsem to byl já. Průvod prošel obcí na statek Bernard. Zde vystupily děti ze základní a mateřské školy. Následoval tanec, soutěže, staročeský jarmark a masopustní zabijačka," sdělil Čtenář - reportér Radomír Voznica.