Festival uprostřed Evropy je mezi muzikanty značkou prestiže, prohlásil na slavnostním zahájení letošního ročníku této česko-německé přehlídky v Kynšperku nad Ohří ministr kultury ČR Václav Riedelbauch, skladatel a bývalý ředitel České filharmonie. První festivalové koncerty na obou stranách hranice jeho slova potvrzují. Vynikající orchestr staré hudby Concerto Köln v plném kynšperském barokním kostele vytvořil opravdu jedinečnou, povznesenou atmosféru. Přidávat nadšenému publiku musely i členky velmi svěžího flétnového kvarteta iFlautisti z Londýna v sokolovské klášterní kapli, nadšeně lidé přijali i mladičké romantické Trio Elego na zámku Röthenbach u bavorského Arzbergu, výstředně suverénní čtveřici hráčů na bicí nástroje Elbtonal Percussion z Hamburku v saské vesničce Mödlareuth i méně známé perly klasicistní hudby v podání italského virtuózního Tria Jansa v chrámu v Chlumu Svaté Maří.

Cesta porozumění

„Češi a Němci stovky let vytvářeli společnou středoevropskou kulturu, obnova tohoto sdílení sousedy nejbližšími je nadějí pro celou Evropskou unii,“ řekl ministr Riedelbauch s tím, že tento přeshraniční festival, který právě zahájil svůj devatenáctý ročník, se stal stejně jako v Bavorsku a Sasku prioritou i pro české ministerstvo kultury. „Jde o vynikající příklad porozumění cestou umění jako nejlepšího poselství a společného jazyka všech národů,“ reagoval saský ministerský rada Harald Noeske. „Politicky je Festival uprostřed Evropy jedinečný svým působením přes hranice, kterým spojuje krásou německé a české lidi, obce, spolky i politické reprezentace,“ míní ministerský rada. I prezident bavorské iniciativy Severovýchodní Franky Malte Buschbeck ocenil festival jako „spolupráci nezávislou na národnosti, státní a politické příslušnosti,“ což označil za „poselství nové Evropy, které má znít do každé, i té nejmenší vesnice.“ „Jaká krásná místa i zde v Čechách jsme poznali jen díky tomu, že nás do nich přivedl tento festival,“ poznamenal Malte Buschbeck.


Kynšperské pohlazení


Světoznámé Concerto Köln pohladilo početné publikum v kynšperské svatyni s dokonalou akustikou velmi citlivým provedením velkolepých Dall´Abacových Koncertů pro více nástrojů e moll s vivaldiovskými dvěma flétnami nebo hobojem jako hlavními hlasy, půvabným Kauchlitzovým koncertem pro orchestr a mandolínu, ve kterém skutečně zazářila mandolinistka Anna Torgeová, a dvěma tak zvanými Braniborskými koncerty z vrcholného období geniálního Johanna Sebastiana Bacha. Od něho pak při vděčných ovacích dojatých posluchačů umělci pod vedením houslisty Markuse Hoffmanna přidávali éterický Air a došlo i na Telemanna.
Krásně uvolněné, až rozpustilé flétnistky londýnského kvarteta iFlautisti předstoupily před publikum pod klenbou barokní kaple v Sokolově se žlutými květy ve vlasech a na šatech a uvedly se velmi veselou pastýřskou lidovkou z Balkánu Hora ca din Caval v soudobé úpravě Jana Rokyty. Emotivní a radostné byly výběr a interpretace i následujících renesančních a barokních skladeb „z minulých časů a světů“ až po závěrečný Vivaldiho Koncert C dur, pro autora typický velmi rozmařilou bohatostí nápadů a nadšení, mladými flétnistkami interpretovaný tak živě, až se hlasitě přidali ptáci za létem prosvítajícími kostelními okny. Přidávaly i hudebnice, znovu úvodní tanec pastýřů radujících se ze života a k tomu ještě jazzový „Soluňski čoček.“


Úsměvy na Chlumu

Soustředěné i temperamentní Trio Jansa z Říma velmi efektně znovuobjevilo pro festivalové publikum komorní aranžmá pro flétnu, housle a violoncello. V barokním pestře zdobeném chlumském kostele zahájili usměvaví římští vyznavači klasicismu zábavně letním divertimentem Josepha Haydna, pokračovali v podobně prosluněném duchu skvosty od Wendlinga, Myslivečka, ale skutečné nadšení přítomných vyvolali svým provedením velkého Tria G Dur novátora klasicismu Antona Reichy, které italští umělci nechali rozkvést jako květinovou zahradu, jako letní den do všech jeho vzepětí, jímavých emocí i melancholií.
Romantika v Chebu
První koncerty letošního Festivalu uprostřed Evropy, pořádaného pod mottem „Chvění“, napověděly suverenitou a noblesou účinkujících i kouzlem rozezvučených prostor, proč je tato přehlídka již takovým pojmem, a to nejen mezi muzikanty. K dalším rozechvělým zážitkům zve festival do magické gotiky chebského kostela Zvěstování na romantický lesní roh Christopha Esse z Tübingenu a precizní Zemlinského kvarteto z Prahy ve středu 23.6. od 19.30 hodin. Další program je na www.festival-mitte-europa.com.

TOMÁŠ KÁBRT