Současné proměnlivé počasí láká mnohé občany našeho regionu, aby ve volných chvílích raději než koupaliště navštěvovali muzea a nejrůznější galerie. V rozhovoru jsme se proto dotazovali ředitelky krajského muzea Evy Dittertové, co by nabídla našim čtenářům a návštěvníkům kraje z jejich pestré nabídky.

Na co se návštěvníci mohou těšit v podání chebského muzea?
V Chebu jsme rychle zareagovali a připravili neplánovanou aktuální výstavu o proměnách kostelních věží. Zde jsme se inspirovali instalací nových věží na kostel svatého Mikuláše a připravili jsme grafiky a obrazy, na kterých je vidět proměna věží od středověku až po současnost. Na obrazech jsou zachyceny dramatické okamžiky četných požárů věží a jejich následné budování. Návštěvníci mohou obdivovat pestrost ztvárnění kostelních věží svatého Mikuláše tak, jak je zachytili chebští malíři. Stále ještě přitahuje úspěšná ´svatební´ výstava Když zazní zvony svatební, aneb jak si náš dědeček babičku bral. Svatební šaty, oznámení i fotografie jsou z období 1880 až 1980. Mnohé exponáty nám zapůjčili ze svých rodinných šatníků a archivů sami občané Chebu.
Počátkem září se po Národním muzeu v Praze a výstavách v USA i v Chebu dočkáme vystavení ´největší knihy světa´ Leporela Lucie Seifertové o velikosti 2 x 70 m , je to vlastně historický comics Dějiny českého udatného národa. Expozici bude doprovázet výstava porcelánových kachlů Milana Vendyho Hůrky z Tachova s motivy Starých pověstí českých. Tato výstava vlastně předurčila téma letošního 8. ročníku Knihobraní – Toulky českou minulostí. S oběma autory se setkáme 27. září osobně. Vůbec letošní Knihobraní bude plné zajímavých hostí a programu.

Krajské muzeum v Chebu také nabízí, bez zavíracího dne, prohlídku chebského hradu, jediné štaufské falce na našem území. Návštěvníci využívají výhodné rodinné či kombinované vstupenky. Zároveň zde mám možnosti upozornit, že na webových stránkách muzea byla zprovozněna sekce Virtuální muzeum, která mimo jiné obsahuje i podrobného průvodce expozicí muzea, fotopohledy do různých sbírkových fondů nebo digitalizovanou podobu našich publikací.
Přírodovědná sekce chebského muzea je také spoluorganizátorem Evropské noci netopýrů, která se letos koná ve Slavkovském lese a v Tachově. S baterkou a teplým oblečením se dozvíte a uslyšíte od odborníků z muzea, CHKO Slavkovský les a ČSOP mnoho zajímavého.

A sokolovské muzeum..?
Sokolovské muzeum nabízí do konce srpna zajímavou výstavu o archeologickém výzkumu lokality v okolí bájné hory Krudum, kdy největším objevem archeologů Muzea Karlovy Vary bylo odhalení základů středověkého kostela svatého Mikuláše.
Další zdejší výstava připomene malíře Davida Friedmanna, který krátce po 2. světové válce působil na Sokolovsku. Většina vystavených obrazů pochází právě z tohoto období malířovy tvorby a zachycuje práci horníků a krajinu s lomy v okolí Sokolova a Habartova. Návštěvník se dozví nejen okolnosti daru obrazů do ČR, ale i o průběhu jejich restaurování . V budoucnu je v rámci nové expozice plánováno vytvoření stálé výstavy tohoto umělce.

Karlovarsko snad s nabídkou nezůstává stranou?
Muzeum Zlatý klíč Karlovy Vary až do konce září láká návštěvníky na ojedinělé setkání s nám vzdálenou kulturou. Krása arabské ženy je česko-anglický projekt, bořící představy nás Evropanů na zahalenou ženu Blízkého východu. Prezentuje pestrý ženský šat ze Sýrie, Libanonu, Egypta a Tuniska a nezbytné doplňky jako jsou šátky, šály a zkrášlovací prostředky. Nejen vnější, ale i vnitřní krása ženy osloví návštěvníky v podobě literatury arabských žen. Výstava je velmi hojně navštěvována.

V dalším karlovarském muzejním objektu na Nové louce je také do konce září výstava Green story , která nabízí především historii a současnost golfových hřišť v Karlovarském kraji. Návštěvník si zde může vyzkoušet putování a vyzkoušet si hru na počítačovém simulátoru.

V Karlovarském kraji jsou i další zajímavá muzea. Doporučíte zájemcům některá?
Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nádherném renesančním Pluhově domě, takže i prohlídka renesanční architektury patří k hlubokým zážitkům návštěvy muzea. Ve stálé expozici je možno vidět množství vzácných předmětů, které dokladují hlavní historické mezníky a dějiny města, hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami rud a hornických industrií z různých etap vývoje. Co vždy ale návštěvníky zaujme, je dochovaná černá kuchyně.

Pobočkou Krajského muzea Sokolov je Hornické muzeum Krásno. Ve stálé expozici, situované na místě historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. století, se návštěvníci mohou dozvědět více o raně novověkém hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii či zhlédnout skutečnou techniku i výstavu modelů zpracování rud a umělé štoly v životní velikosti. Největší atrakcí v letošní turistické sezóně je pro návštěvníky možnost se svézt muzejní důlní drážkou v simulované štole.

V dubnu letošního roku zde byla zahájena dlouhodobá výstava: Willi Russ, která návštěvníkům přiblíží život a dílo významného keramika, zdejšího rodáka. Zde se zastavují především turisté a cykloturisté, protože v okolí je možné navštívit nejen známou krásenskou rozhlednu, ale i drobné památky v krajině, jejichž autorem je právě Willi Russ.

Více si přečtete ve čtvrtečním vydání Sokolovského deníku.