Začněme zlehka, proč děláte to, co děláte?

Jde mi to samo. V této práci jsem v dennodenním kontaktu s lidmi, a navíc mi to jde líp než třeba florbal.

Co považujete za svůj největší úspěch?

To, že jsem se dožil čtyřicítky. A to už mi je čtyřicet dva. (dodává se smíchem)

Jaké jsou vaše projekty, na kterých pracujete?

Představení Smích a slzy Krušných hor. V tomto představení jsem zpracoval veselé příběhy v téměř zapomenutém egerlandském dialektu a podivných nářečích dávných obyvatel Erzgebirge, tedy z našich hor. Tohle představení jsme hráli na německé straně Krušných hor, kde této němčině vůbec nerozuměli. Byli jsme tam v rámci utužování dobrých vztahů. Osobně velmi fandím myšlence spolupráce spřátelených měst. Dnes už to není o tom, že za války se stalo to a vy nebo oni udělali zase tamto. Ne, dnes je to hlavně o utužení vztahů. Dále nás velmi zaměstnává téma Karel IV. To je pro letošek naším největším úkolem.

Co vy a tradice?

Vezměte si například Ondřejský hřbitov. Je to místo, kde jsou pohřbené osobnosti, jako byl Jean de Carro, David Becher nebo Franz Xavier Wolfgang Mozart. A lidé tam dnes venčí psy. Ano, hřbitovu byl odebrán jeho status a změnili ho na park. Dokonce opravili náhrobky, ale jsou věci spojené s úctou a tradicí, které se nedělají. Proč o tom mluvím? Za komunismu byla v Ondřejské kapli vinárna. Tím se vracím k té tradici, kterou nikdo nectil a někdy nectí ani teď.

Co to téma odtržení?

To je takový symbol Varů. Historie je toho plná. Ale začněme od začátku. Letos budou mít premiéru Příběhy z Obory tady u Linharta. Je to příběh lidí, kteří byli vyzváni Karlem IV. k přestěhování z Obory do Karlových Varů. Pak je tu násilná rekatolizace českých zemí a evangelíci, kteří tu žili, ti se museli odstěhovat za hranice. A pak jsou tu samozřejmě události před druhou světovou válkou a po ní. Je to tady. To odsouvání. Jen si to představte. Vybudujete si domov, zázemí a někdo přijde a prostě vás vyžene. Ať chceme nebo ne, je to nedílnou součástí naší historie a je třeba o tom mluvit a stále si to připomínat.

Téma všech témat letošního roku, Karel IV.?

Setkávám se s názory, že je překarlováno. Jak je to možné? Vždyť slavíme výročí jeho narození. Máme velké štěstí, že je naše město spojeno s touto velkou osobností světových dějin. Když se kdekoliv zmíníte o Karlu IV., tak všichni vědí, o koho jde. Jen samotná legenda o založení Varů je jedním z nejkrásnějších příběhů, který znám. Co na tom, že je to s největší pravděpodobností pouhý marketingový tah.

Co vy, vaše divadlo a historie?

Naše divadelní společnost se specializuje na historii. Základem jsou pro nás velké příběhy našeho kraje. A ještě naposledy k tomu Karlovi. Jsme jako divadelní společnost šťastní, že jsme zažili tohle konkrétní Karlovo výročí. Je to téma přesně pro nás. Je historickou osobností číslo jedna. A to je pro nás velikánská výzva.