VÝSLEDKY:

I. kategotie - děti 5-7 let

1. Aneta Panušková
2. Jakub Winkelhöfer
3. Miroslav Černuška

ČU Barbora Cveková

II. kategorie - děti 8-11 let

1. Barbora Furišová
2. Tereza Siváková
3. Oliver Votoček

ČU Václav Tengler
Diana Čermáková

III. kategorie - děti 12-15 let

1. Terezie Hofmanová - absolutní vítězka soutěže se 120 body
2. Marie Poslední
3. Jan Kukal

ČU Tereza Kudličková

IV. kategorie - dívky a chlapci 16-26 let

1. Marie Kyselová
2. Kateřina Roková
3. Aneta Metelková

ČU Anita Kertézová

I. kategorie - Komorní zpěv - děti do 13 let

1. The Roses - B. Cveková, T. Kudličková

II. kategorie - Komorní zpěv - děti a mládež 14-26 let

1. Duo Manet - M. Poslední, A. Metelková
2. Duo Flying Squirrels - K. Roková, M. Kyselová
3. Trio Ankaam - M. Kyselová, K. Roková, A. Metelková

Vysvětlivky:
ČU - čestné uznání