V sobotu 29.září proběhly ve Vintířově oslavy Dne horníků, které uspořádala obec Vintířov ve spolupráci s odborovou organizací divize Jiří, Sokolovské uhelné společnosti. Vše se odehrávalo v prostorách fotbalového hřiště, sálu a předsálí kulturního domu U KAHANU. Počasí pořadatelům zpočátku moc nepřálo, ale postupem času se vše zlepšilo a stalo se přijatelným pro stánkaře i účastníky této kulturní a sportovní akce.

Celým programem, který byl zahájen v 9 hodin, provázel známý sportovní komentátor pan Štěpán Škorpil, který si počínal jako pravý profesionál a dokázal na jednotlivá dění upoutat vždy téměř všechny účastníky. Potlesku od diváků se dostávalo jednotlivým účinkujícím na ploše hřiště i v jejím okolí. Zajímavá byla ukázka místních dobrovolných hasičů a jejich kolegů z nedalekého Chodova, kteří předvedli vyprošťování z hořícího auta a lokalizaci požáru auta. Své odvedli i policejní potápěči, kteří předvedli svou výstroj a výzbroj skupině zájemců s patřičným vysvětlením.

Taktéž kynologové předvedli umění svých miláčků a diváci jim tleskali. Čas od času se představily se svým vystoupením na ploše před gumovou arénou mažoretky a dechová hudba z Kynšperka, které svým ranním průvodem přes celou obec přilákaly diváky do prostoru dění celého dne. Celou dobu se střídaly a vystupovaly v postavené gumové aréně tři COUNTRY skupiny.

Celým prostorem kolem fotbalových kabin, kde byla názorně prováděna pravá česká zabijačka, prolínala vůně výrobků z vepřového masa. Aktéry této zabijačky byli Honza Kačaliak a Tonda Vostrý, kteří připravili opravdu velmi dobré výrobky ze dvou pašíků. Zájem byl takový, že odpoledne v 16 hodin již nebylo u tohoto stánku co prodávat.

I historická vozidla z ostrovského klubu historických vozidel upoutala zájem účastníků oslav, kteří si prohlíželi staré krasavce nejen zvenčí. O zábavu měly postaráno i děti, které udivovaly svými výkony na trampolíně nebo ve skákacím hradě.
Taktéž se povozily na elektro čtyřkolkách,což někteří pojímali jako praví závodníci. Ze stánku, kde se provádělo malování na obličej, vycházeli pěkné kočičky, tygříci či jiná zvířátka. V rámci oslav se uskutečnila v předsálí prezentace památek Karlovarského kraje, samotné obce Vintířov a bývalé obce Lipnice.

V kulturním sále U KAHANU se odehrávalo setkání občanů bývalé obce Lipnice, kterých se sešlo asi 170, a k tanci a poslechu jim hrála vesnická čtyřka manželů Homolkových. V rámci oslav byla pokřtěna nová kniha o obci Vintířov, jejímiž autory jsou manželé Vladimír a Eva Vlasákovi z Jindřichovic, a kmotry této knihy se stali paní Věra Svobodová - kronikářka obce, Jiří Ošecký - starosta obce a Dr. Franz Pecher - zástupce bývalých občanů obce Lipnice.
Celá akce byla ukončena fotbalovým utkáním krajské soutěže 1.A třídy mezi mužstvy TJ Baník Vintířov a TJ KEMA Skalná, z nějž vítězně vzešli domácí fotbalisté, kteří vyhráli 3 : 0 a udělali tak všem přítomným Vintířovským radost. Ti, kteří se chtěli bavit do 22.00, se odebrali do kulturního sálu a zde se bavili při COUTRY muzice „Sedící býci“ z Karlových Varů.

Pořadatelé děkují všem účastníkům za bezproblémový průběh celé akce a dále i těm, kteří se dlouhodobě na její přípravě podíleli.