Památník patřil pravděpodobně středoškolské studentce německé národnosti z Litvínova. „Nejstarší záznam pochází z roku 1849, většina ostatních je z 50. let 19. století," uvedl Vladimír Kalný, kurátor Expozice knižní vazby a zároveň organizátor výstavy, s tím, že záznamy učinili nejspíše dívčini spolužáci z Bíliny, Duchcova, Mostu nebo Litoměřic.

Unikátní památník není knížka nebo sešit, jak je známe dnes, ale umělecky zdobená krabička s volně loženými listy. Kromě přání a upomínkových veršovánek v německém jazyce obsahuje také překrásné ilustrace, poloprůhledný obrázek nebo šablonku na vyšívání.„Majitelka jej zdědila po své babičce, která jej v době svého pobytu ve 20. letech 20. století dostala jako památku na svou přítelkyni," řekl Kalný.

Jediný další známý památník podobného stylu z 1. poloviny 19. století ve veřejných sbírkách je v depozitáři Národního muzea.

Autor: Lucie Žippaiová