Nešlo o besedu ani přednášku, jak sám Vondruška říká, jde o talk show, v níž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Ze svého života prozradil posluchačům řadu zajímavostí, například o tom, jaká byla jeho povinná vojenská služba, jak psal pod pseudonymem Jan Alenský nebo jak probíhá jeho spolupráce s manželkou Alenou.

Jako spisovatel se dívá na historické prameny jinýma očima než školní učebnice, a proto se posluchači dozvěděli řadu překvapujících odhalení. Třeba o středověkém pivu. „To se vařilo jinak než pivo dnešní," přiblížil, „nepilo se z číší, ale konzumovalo se z misek lžící. Dobrý ležák má být tak hustý, že když do něj postavíte lžíci, nemá spadnout k okraji," citoval z klatovského pivovarnického rukopisu. Hojné pití piva a alkoholu vůbec se navíc nezavrhovalo, ale naopak patřilo ke společenským povinnostem.

Naši předkové měli i v erotickém konání větší svobodu, než je v dnešní době. Vondruška nám tak šmahem vzal idylické představy o tom, jak třeba probíhaly přástky nebo svatební noc. Intimita šla naprosto stranou.

V závěru donutil posluchače zamyslet se nad tím, jak je důležité chránit odkaz našich předků. „Na závěr bych sobě i vám popřál, aby až se tu za 100 let sejdou vaši potomci s jiným spisovatelem, aby spolu stále mluvili česky."

Autor: Lucie Žippaiová