S anarchostrukturalistou a architektem unikátních dřevěných konstrukcí Martinem Rajnišem spojení autoři tvořící prostřednictvím „konceptuální architektury" a tak zvaných nových médií Martin Kloda, Pavel Kopecký, Jan Plíšek, Hana Procházková a Martin Ryšavý ironicky rozvíjejí myšlenku novodobých těžařských lobby prosazujících namísto návratu lesů a luk do jimi zdevastované krajiny mnohonásobně lacinější tak zvané vodní rekultivace – zatopení obřích povrchových dolů vodou a vytvoření „rekreačních vodních ploch". Umělci tuto myšlenku rozvíjejí dál a požadují do propojených povrchových dolů přivést kanálem, vedeným z Baltského moře, slanou vodu a vytvořit vnitrozemské moře.

V měsíční krajině severních Čech již proto vytvořili například rozhlednu Maják a Klidomořské promenády u Strupčic nebo Marínu – landartový „přístav na břehu budoucího moře" (na hraně obřího povrchového dolu Bílina) u Duchcova. V „hornickém" Sokolově vystaví objekt vytvořený na míru pohostinskému kostelu a bohaté videoprojekce představující „vizionářský" projekt proměny vytěžené krajiny v české vnitrozemské moře. „Přivedení slané vody představuje řešení vodohospodářsky šetrné a hygienicky bezproblémové. V jeho důsledku může v České republice vzniknout jedinečný krajinný komplex s pozoruhodným rostlinným i živočišným druhovým složením a s příznivými podmínkami pro rozmach lázeňství a turismu. Jedině tak je možné využít potenciál, který podkrušnohorská krajina má… učiňme tak z měsíční podkrušnohorské krajiny krajinu přímořskou! Bylo by trestuhodné tuto příležitost promarnit!" píší umělci ve svém „Manifestu Moře klidu", zesměšňujícím propagandu těžařských společností i odevzdanou lhostejnost obyvatel Podkrušnohoří k novodobé „rekultivaci" místní zničené krajiny.

Kromě objektů a mediálních vystoupení spolupořádá podkrušnohorská umělecká a občanská iniciativa „Moře klidu" různé další akce ve veřejném prostoru – festival Zažít město jinak, přehlídku Městské zásahy, Rekreační lesy a podobně, vše s cílem kultivovat místní industriálně a technokraticky rozvrácenou krajinu a společnost.
Skupina „Moře klidu" vystavovala v minulých letech ve Frágnerově galerii architektury a na festivalu Landscape na bývalém žižkovském nákladovém nádraží v Praze, v Neratovicích nebo v galerii Armaturka při Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava v Sokolově potrvá do 25. listopadu, otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma. T. Kábrt