Rok 2017 je agenturou CzechTourism vyhlášen Rokem českého baroka. České baroko představuje specifickou podobu barokní kultury, jak se vytvářela v českých zemích v 17. a 18. století a doznívala v lidovém umění ještě dlouho poté. V katolických zemích v Itálii, Španělsku a střední Evropě se rozvíjí dynamická forma baroka, mezi typické české rysy patří používání drsnějšího pískovce místo mramoru. Působivá barokní dynamika ohromuje dodnes.

V přednášce u příležitosti letošního Roku českého baroka historik architektury Mgr. Lubomír Zeman přiblíží množství památek z doby baroka v Karlovarském kraji, které představují doslova skvosty a poklady z hlediska českých zemí, ale i Evropy. Zaměří se na nejvýznamnější stavby a místa, poukáže ale také na tvůrce, umělce i jejich mecenáše, kteří dnes již neprávem upadli do zapomnění a bez jejichž erudice by ale tato díla nikdy nevznikla.

Přednáška se koná ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea ve čtvrtek 2. listopadu od 18 hodin. O tři týdny později, 23. listopadu, se od 17 hodin uskuteční v zimní zahradě zámku Sokolov a 30. listopadu od 17 hodin v Muzeu Karlovy Vary.