Vedle zámků Bečov a Kynžvart či lázeňské kolonády v Mariánských Lázních se tak na seznamu octne také chebský hrad, Blatenský příkop nebo Mlýnská kolonáda v Karlových Varech. Zvláštním případem pak je Žlutický kancionál, který je rovněž navržen na NKP, ale dlouhodobě se nenachází na území regionu.
Vybrané památky prohlašuje za národní kulturní památku vláda České republiky, a to na návrh Ministerstva kultury. „Žlutický kancionál bude spolu s dalšími movitými památkami navržen na prohlášení za NKP. Seznam nyní projednává odborná komise Legislativní rady vlády, která poté vyjádří stanoviskem svůj názor, a materiál posléze poputuje ke schválení vládě. Takový je proces," popsala mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková.
Kancionál je sbírka strofických duchovních písní. Ty však žlutický zpěvník neobsahuje. Podobné matoucí názvy získaly v 19. a na začátku 20. století i další kancionály. Odpovídajícím názvem by byl graduál, protože obsahuje sbírku liturgických mešních zpěvů. Žlutický kancionál pochází ze 16. století a je psaný na pergamenu. I když je majetkem literátského bratrstva ve Žluticích, v současné době je uložen v knihovně Památníku národního písemnictví v Praze. „Co se týče Žlutického kancionálu, ten se dlouhodobě nachází mimo region, a nespadá tak do územní působnosti našeho pracoviště. Za kulturní památku byl prohlášen již koncem letošního února, a splňuje tak formální předpoklad pro prohlášení za národní kulturní památku," doplnil Lukáš Smola z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Loket.
Na indikativním seznamu za Karlovarský kraj, tedy na seznamu s užším výběrem pro nová prohlášení, se tato unikátní písemnost proto nenáchází. Přímo z regionu bude však vláda schvalovat prohlášení za NKP chebský hrad, kostel Dobrého Pastýře v Podhradí na Chebsku, Blatenský příkop, Mlýnskou kolonádu v Karlových Varech, Goethovu vyhlídku v Karlových Varech a poutní areál v Chlumu Svaté Maří na Sokolovsku.

Národní kulturní památky v kraji

Státní hrad a zámek Bečov, zámek Kynžvart, Kynžvartská daguerrotypie, relikviář sv. Maura, Klášter premonstrátů Teplá, středověký důl Jeroným v Čisté, Rudá věž smrti v Ostrově, Císařské lázně v Karlových Varech, kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech, lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních, Královská mincovna v Jáchymově, důl Mauritius na Hřebečné a Dlouhá stoka ve Slavkovském lese