K nejzajímavějším výstavním síním Karlovarska patří dnes nesporně klášterní kostel sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Kapucínský klášter, postavený v 17. století jako významná bašta protireformace, sloužil v 50. letech minulého století naší „lidové“ armádě a byl těžce zdevastován. Kostel, který za vlády komunistů přišel o veškerý mobiliář, se opravy dočkal až po roce 2000 a v posledních dvou letech se v něm pořádají výstavy předních českých výtvarníků.


Letos v únoru se mezi umělce, jimž byl v kostele sv. Antonína Paduánského poskytnut prostor pro sebeprezentaci, zařadil i karlovarský malíř Jan Samec. Naplnit více než dvě stě metrů čtverečných výstavní plochy v hlavní lodi a dalších padesát v bočních kaplích pro něho byla zajímavá výzva.
„Výstavu jsem nazval ´Vrstvy´, protože jsem chtěl vytvořit instalaci, která by komunikovala s daným prostorem. Dotknout se vrstev, jež v tomto místě poskládala bohatá historie, a zároveň obnažit své vlastní ´vrstvy´, ať už podnícené každodenností či více osobním intimnějším prožitkem,“ prozrazuje svůj záměr malíř, který své rozměrné práce nejenom zavěsil na stěny kostela, ale také položil na podlahu chrámové lodi jako koberec. „Netuším, nakolik je výsledek obecně sdělný, ale budu rád, když návštěvníka osloví jakýmkoli způsobem, kladným i záporným,“ zve kulturní veřejnost na svou výstavu Jan Samec.


Čeho si na jeho obrazech nelze nevšimnout, je čerň, které malíř používá v míře u jiných nevídané. „Současná Samcova tvorba ještě dále podtrhuje roli černé barvy při konstituování obrazového prostoru. Ostatní barvy jsou odsouzeny do role jakési zdobné bordury. Obrazy, jimž v přísném rytmu kraluje černá barva, nejsou tragické, nicméně přesto znějí, obzvláště ve větších formátech, jako velebné memento, varování před slepotou ve světě přeplněném rozměrnými prázdnými barevnými obrazy,“ podotýká k tomu historik umění dr. Ivan Neumann.
Výstava obrazů Jana Samce VRSTVY je v sokolovském kostele sv. Antonína Paduánského k vidění vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin až do 3. března.