Jejich keramické výrobky byly použity ve válce jako díly do různých vysílačů nebo izolátorů. Vyráběli také kuchyňskou keramiku a jejich porcelánové figurky vojáků obdivoval Adolf Hitler. O kom je řeč? O lidech z různých evropských zemí, kteří museli nuceně pracovat při výrobě porcelánu pro vojenské i civilní účely. Některé z jejich výrobků, včetně dobových fotografií z porcelánek, mohou zájemci vidět v sokolovském zámku. Výstava má příznačný název Nucená práce pro ´bílé zlato´.

„Bílé zlato je porcelán. Jde o výstavu muzea z německého Mitterteichu a našeho muzea ve spolupráci s Národním archivem Praha a Porzellanikon Selb," upřesnil ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Stát, nacistické organizace a podnikatelé organizovali nucenou práci v keramickém průmyslu. Centrum výroby se nacházelo v Německu, ale i našem regionu. Fabriky na výrobu porcelánu byly v severovýchodním Bavorsku, Duryňsku a také v západním pohraničí Československa, které bylo v roce 1938/39 násilně přičleněné k německé říši.

Lidé z mnoha evropských zemí museli nuceně pracovat při výrobě ozdobného, užitkového a technického porcelánu určeného pro civilní i armádní účely. A právě o tom pojednává výstava v Sokolově.