O víkendu jste slavili již 30 let své existence. Tak jak jste si oslavu užili?

Naplánovali jsme výroční koncert, který se konal v sobotu v divadle MDK v Sokolově za účasti bývalých, současných a možná i budoucích učitelů a žáků, kteří se všichni společně zapojili do koncertu. Vystoupení se povedlo a nostalgicky se zavzpomínalo na bývalé dva sbormistry a celé období sboru až do současnosti.

Zvonek má za sebou nespočet koncertů. Jaké máte cíle do dalších let?
Mým cílem je rozšířit zájem o sborové zpívání mezi dětmi a zvýšit počet žáků ve Zvonku včetně chlapců. Nadále se zúčastňovat sborových soutěží nejen v České republice, ale zvláště pak v zahraničí. Tradiční soutěží je Mezinárodní festival sborů v belgickém Neerpeltu, kde se Zvonku historicky daří a vždy si odváží úspěch v podobě získání zlatého pásma.

Máte dostatečný zájem o účast ve vašem sboru ze strany dětí?
Zájem ze strany dětí mimo ZUŠ není dostatečný. Nábor provádím osobně po sokolovských základních školách. Příchod dětí do Zvonku je taktéž přirozeně zabezpečen postupem z přípravných sborů Cvrčci a Kolibříci v rámci ZUŠ Sokolov.

Můžete udělat bilanci sboru a jeho existence za těch 30 let?
Za dobu své 30leté existence byl sbor veden třemi sbormistry, Václavem Zemanem, Františkem Steinfeldem a mnou, Andreou Plachou. Velice si vážím působení svých předchůdců, zejména pana Františka Steinfelda, u kterého jsem ve sboru vyrostla a nechala se inspirovat jeho prací a úžasnou muzikalitou, kterou rozdával všem kolem sebe.

Vy jste sbormistryní už deset let. Jaké to pro vás bylo období?
Nejtěžší pro mne bylo na úplném začátku převzetí sboru po panu Steinfeldovi, s čímž mi pomáhal. Jistotu jsem získala při studiu sbormistrovství na UJEP v Ústí nad Labem za podpory současného ředitele ZUŠ Sokolov pana Romana Švancara.

Kde bude Zvonek možné v nejbližší době vidět? Jaké festivaly chcete navštívit se sborem?
Na konci června pořádáme v klášterním kostele závěrečný koncert všech sborů. Ráda bych na podzim se sborem navštívila festival Jirkovský písňovar a třeba nás opět pozvou k reprezentování kraje Světlo za Lidice, Kulturní léto v Senátu ČR.

Kde Zvonek například účinkoval?
Již dříve předeslané koncerty a přehlídky Světlo za Lidice, Kulturní léto v Senátu, společný koncert s Bárou Basikovou, již tradiční vystupování na statku Bernard v Královském Poříčí a další mnohé akce pestře se lišící svým prostředím a návštěvníky.

Jaký repertoár zpíváte na společenských akcích? Liší se nějak od toho, co zpíváte na festivalech?
Repertoár se liší tím, že soutěžní festival má povinná kritéria a společenská akce se odvíjí od dané struktury pořadatele. Obojí má svá kouzla a dokážeme si jich náležitě užít.

Kam v současnosti směřuje sbor Zvonek? Jaká je jeho budoucnost?
Předpokládám, že Zvonek bude pokračovat po vyšlapané cestě a nadále bude přitahovat děti všech věkových kategorií sokolovského regionu ke sborovému zpívání.

Co si na vašem sboru nejvíce považujete?
Uchvacuje mě velká otevřenost dětí k učiteli, sdílení společných zážitků, soudržnost dětí, a pokud se účastníme zahraničního festivalu, tak i velké vlastenectví. Kuriozita na můj účet se udála na soutěži, kdy mě oslovil hostes otázkou: „Kdo je vaše sbormistryně?", což způsobil můj mladistvý vzhled korespondující s nejstaršími členkami sboru. Na cestě na Slovensko byla položena otázka: „Paní učitelko, už jsme v Německu?" A další často nepublikovatelné příhody.
(šmu, jid)