Nově restaurovaný poutní kostel v Chlumu Svaté Maří bude zítra od 15 hodin dějištěm koncertu Festivalu uprostřed Evropy, na kterém vystoupí padesátičlenný chlapecký chrámový sbor Regensburger Domspatzen, jedno z nejstarších a nejslavnějších těles svého druhu na světě.

Regensburger Domspatzen (Vrabci řezenského dómu) mají více než tisíciletou historii. Sbor byl založen v roce 975 biskupem Wolfgangem von Regensburg jako škola a dodnes je místem církevního a uměleckého vzdělávání chlapců a mladých mužů. Vedle statutu velvyslance UNICEF byl sboru v roce 2002 Evropskou federací pěveckých sborů udělen také titul kulturního velvyslance Evropy. Sbormistrem a uměleckým vedoucím tělesa je Roland Büchner, absolvent mnichovské Vysoké hudební školy a řezenské Akademie pro katolickou církevní hudbu, kde je nyní docentem pro obory varhany a řízení sborů. Chlapci pod jeho vedením procházejí již od 5. třídy bohosloveckým vzděláváním pro interpretaci duchovní hudby při bohoslužbách a dalších chrámových příležitostech. Kromě bohoslužeb v Řezně a okolí koncertují po celém světě a dobře známí jsou v Evropě i z rozhlasu, televize a kompaktních disků.

V Chlumu zažije festivalové publikum v jedinečné interpretaci „řezenských vrabčáků“ duchovní hudbu renesanční, klasicistní, barokní, romantickou i současnou. Hostitelský kostel s půdorysem latinského kříže od slavného bavorského stavitele Christopha Dienzenhofera má po dvouletých opravách za bezmála 22 miliony korun obnovené vnitřní stěny se skvostnými freskovými obrazy, včetně bohaté nástropní malby od pražského barokního mistra Jana Jakuba Steinfelse, známého mimo jiné i díly z baziliky ve Waldsassenu. Restaurováno je i průčelí chrámu, fara a část ambitů poutního areálu. Hlavní oltářní obraz je dílem malíře Eliase Dollhopfa z Tachova, který zdobil také kostel Maří Magdalény v Karlových Varech nebo klášterní kostel v Teplé. Mechanické varhany trojlodního chrámu z konce 19. století od varhanáře Martina Zause z Chebu mají 1 600 píšťal. (tk)