„Spisovatel dokázal zaujmout posluchače svým poutavým vyprávěním mezi ukázkami a také schopností osvětlit jim, o čem knihy pojednávají, proč a za jakých okolností je napsal,“ přiblížila besedu s básníkem a prozaikem knihovnice Klára Hušková. „Šindelka se rozhodně nebojí dotýkat citlivých a rozporuplných témat, jako je drogová závislost v rodině, migrace nebo dnešní svět virtuální reality. A právě velmi dobře zvolené útržky z knih Strychnin a jiné básně, Chyba nebo Únava materiálu navodily v sále opravdu silnou atmosféru, zvláště poslední jmenovaná kniha všem přítomným dokázala sebrat dech,“ zhodnotila.

Marek Šindelka vystudoval kulturologii na UK v Praze a scenáristiku na pražské FAMU. Přestože původně ani neplánoval stát se na plný úvazek spisovatelem, jeho tvorba sklízela od počátku velký úspěch. Za svou literární práci získal Cenu Jiřího Ortena, a dvakrát dokonce cenu Magnesia Litera. „Na závěr si dovolím parafrázovat jednu z mnoha zajímavých myšlenek, které autor pronesl, a to že literatura nevzniká napsáním a vydáním knihy, vzniká až v momentu, kdy ji lidé začnou číst, ve chvíli, kdy do ní projektují vlastní životy, kdy dokáže pohnout lidskou duší i tělem,“ uzavřela Hušková.

Projekt Spisovatelé do knihoven bude pokračovat 21. února. Pozvání chodovských knihovnic tentokrát přijal český básník, prozaik, nakladatel a organizátor kulturního dění Martin Reiner. Ten se dlouhodobě zajímá o život a dílo českého básníka Ivana Blatného.

Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a jedenácti českých knihoven, v rámci nějž objede deset českých autorů postupně všechny přihlášené knihovny.

(žip, huš)